Vállaljuk közbeszerzési eljárások során mind az ajánlatkérők (pl. ajánlati dokumentációk szakmai részének összeállítása, közbeszerzések becsült értékének meghatározása, ajánlatok szakmai bírálata) mind az ajánlattevők (ajánlati dokumentációnak megfelelő, versenyképes ár- és műszaki ajánlatok összeállítása) szakmai segítését. Szolgáltatásaink közé tartozik hazai és európai uniós pályázatok műszaki-szakmai előkészítése, részletes költségtervek készítése. Külön figyelmet fordítunk a pályázati kiírásoknak tartalmilag és formailag is megfelelő, egyedi ajánlatok kidolgozására, ezáltal csökkentve ügyfeleink adminisztratív terheit és növelve az eredményességet.